Danmarks mindste kommandocentral

Danmarks mindste kommandocentral

Jysk Koldkrigs forening har sat sig for at registrere alle kommandocentraler i Danmark for at få størst mulig overblik over det kommunale og statslige beredskab under den kolde krig.

Den 24. juli 2015 var vi igen ude for at registrere kommandocentraler. Denne gang gjaldt det centralerne i Tarm og Skjern.

I Skjern fik vi lidt af en overraskelse da vi kom ind af den store panserdør der sad i gavlen, på en af de gamle bygninger, i det kompleks der udgøre Kirkeskolen i Skjern.

Kommandocentralen var desværre tømt for alt inventar lige bortset fra nogle enkelte kort der hang i kommandorummet og andre småting. Det specielle ved lige netop denne central er at det er den mindste kommandocentral vi endnu har set. Centralen har et gulvareal på kun 63,5m2. på dette lille areal er der en gassluse, en forgang, et ventilations- og køkkenrum, to toiletter, et signalrum og et kommandorum. En anden ting der gør centralen speciel er at bunkeren ikke er udstyret med en nødstrømsgenerator eller egen vandboring.

En nødstrømsgenerator skulle formodentlig placeres oppe i skolegården uden for bunkeren og blive tilsluttet til bunkeren via et ”landstik”.

Kommandocentralen blev opført i perioden 1962 – 63 og blev først nedlagt i 2010 hvor den blev overdraget til skolen med alt indhold. Men da skolen manglede depotplads blev centralen tømt for at gøre plads til diverse.

Det lille ventilationsanlæg med gasfilter og el ventilator samt en varmeflade. Luften blev formentlig suget ind gennem et udvendige sandfilter. Til venstre anes køkkenbordet og bag fotografen er de to toiletter placeret. Læg mærke til at der ingen dør er ind til centralens øvrige rum, hvilket må have medført et meget støjende arbejdsmiljø i bunkeren.
Tegning over Danmarks mindste kommandocentral i Skjern. Bunkeren er på 63,5m2 og havde en bemanding i krigstid på 20 mand. Kælderrummet til højre er skolens sikringsrum.
Bunkerens to toiletter af den gammeldags slags. Da mandskabet i kommandocentralen var af begge køn er der et herre og et dame toilet. I forgrunden ses køkkenbordet med vask og på vægen sidder et kraftstik hvor der kunne tilsluttes et par elektriske kogeplader.
Signalrummet. I det bagerste rum var der opstillet 6 telefonbåse. Bagerst ses bunkerens nødudgang der føre ud og op i skole-gården. Det lille ”vindue” der ses til højre har direkte forbindelse ind til kommandorummet. Her kunne signallederen aflevere og modtage signaler til/fra signalfordeleren i kommandorummet uden at forstyrre ledernes arbejde. Det var også i signalrummet at omstillingsbordet og varslingspladsen var placeret.
Et kik ind i kommandorummet som det ser ud i dag. I hjørnet hvor kortene hænger sad centralens ABC-beregner og det var også her at instrumentet til fjernaflæsning af intensitetsmåleren sad. Selve intensitets måleren skulle placeres i en trækasse i skolegården.
Det store skadesteds- og oversigtskort hænger stadig på vægen i kommandorummet. Det var på dette kort at en markør markerede skader o.l. så civilforsvarschefen og hans stab hele tide havde overblik over situationen uden for bunkeren og handle derefter.
På vægen i kommandorummet hænger denne ”hjemmelavede” tavle. Tavlen viser via de små pærer varslingstilstanden i de 7 regioner. Når en pærer lyser betyder det at der er luftalarm i den pågældende region. Hvis pæren blinker betyder det at der forvarsel/alarm for radioaktivt nedfald (Skjern KC ligger i region II) klokken til venstre ringer hver gang en af pærerne ændre status så personalet i kommandorummet blev opmærksom på ændringen i varslingstilstanden. På tavlen er der plads til at skrive tidspunkt for alarmen. Pærerne og klokken blev styret af varslingstelefonisten i signalrummet hvor der formodentligt har hængt en tavle magen til.

Fotos af: Martin Pagh