Beredskabsrationeringskort

Beredskabsrationeringskort

Som led i opbygningen af det civile beredskab i Danmark blev der i 1957-58 i dybeste hemmelighed af Handelsmimisteriet (senere Industriministeriet og i dag Økonomi- og Erhvervsministeriet) fremstillet et kæmpe oplag af beredskabsrationeringskort for levnedsmidler og visse daglige livsfornødenheder, der blev betragtet for af ville blive en mangelvare i en krigssituation. Oplaget blev anbragt i hemmelige depoter i en række pengeinstitutter og offentlige kontorer rundt i landet.

Den store kommunalreform i starten af 1970’erne og samfundets udvikling medførte en ændret befolkningsfordeling, hvilket i 1982 fik Industriministieriet til at gennemføre en omfordeling af rationeringskortene og samtidig flytte dem ud i de kommuner, hvorfra de skulle uddeles til befolkningen hvis Tredje Verdenskrig blev en realitet.

Industriministeriet oprettede et rejsehold, hvis formål var af forestå omfordelingen af rationeringskortene. I de kommuner som skulle modtage rationeringskortene blev en betroedet medarbejder udpeget af rejseholdet til at modtage og kvittere for kortene. Uddelingen foregik under stor sikkerhed og i dybeste hemmlighed.

Pakkerne blev opbevaret bag lås og slå i kommunernes rådhuse indtil 2004, hvor beredskabsrationeringskortene blev udskrevet af beredskabsplanerne og kunne destrueres. Mange af rationeringskortene blev dog først destrueret ved kommunalreformen i 2007, da kommunerne fik brug for ekstra plads.

I dag eksistere der heldigvis stadig et stort antal af beredskabsrationeringskort som af og til kommer til salg på nettet til 20-25 kr. pr ark.